Πότε γιορτάζει: Αναίς

Το όνομα Αναίς γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/7/2024 Πέμπτη 2024-7-25

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
9/12/2024 Δευτέρα 2024-12-9

γιορτάζει σε 148 ημέρες.