Πότε γιορτάζει: Αναστάσιος

Το όνομα Αναστάσιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/1/2022 Σάββατο 2022-1-22

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
24/4/2022 Κυριακή 2022-4-24
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 95 ημέρες.