Πότε γιορτάζει: Αννούλα

Το όνομα Αννούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/7/2020 Σάββατο 2020-7-25

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
9/12/2020 Τετάρτη 2020-12-9

γιορτάζει σε 118 ημέρες.