Πότε γιορτάζει: Ανυσία

Το όνομα Ανυσία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/12/2020 Τετάρτη 2020-12-30

γιορτάζει σε 147 ημέρες.