Πότε γιορτάζει: Αστερινή *

Το όνομα Αστερινή * γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σε 11 ημέρες.