Πότε γιορτάζει: Αφθόνιος

Το όνομα Αφθόνιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2019 Σάββατο 2019-11-2

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.