Πότε γιορτάζει: Αφθόνιος

Το όνομα Αφθόνιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2021 Τρίτη 2021-11-2

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.