Πότε γιορτάζει: Αφθόνιος

Το όνομα Αφθόνιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2022 Τετάρτη 2022-11-2

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.