Πότε γιορτάζει: Αφθόνιος

Το όνομα Αφθόνιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2023 Πέμπτη 2023-11-2

γιόρταζε πριν από 33 ημέρες.