Πότε γιορτάζει: Αφθόνιος

Το όνομα Αφθόνιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2020 Δευτέρα 2020-11-2

γιορτάζει σε 158 ημέρες.