Πότε γιορτάζει: Αφροδίσιος

Το όνομα Αφροδίσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/6/2020 Κυριακή 2020-6-21

γιορτάζει σε 26 ημέρες.