Πότε γιορτάζει: Αφροδίσιος

Το όνομα Αφροδίσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/6/2019 Παρασκευή 2019-6-21

γιορτάζει αύριο.