Πότε γιορτάζει: Αφροδισία

Το όνομα Αφροδισία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

21/6/2020 Κυριακή 2020-6-21

γιορτάζει σε 22 ημέρες.