Πότε γιορτάζει: Βίκτωρας

Το όνομα Βίκτωρας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2023 Σάββατο 2023-11-11

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.