Πότε γιορτάζει: Βίκτωρας

Το όνομα Βίκτωρας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2024 Δευτέρα 2024-11-11

γιορτάζει σε 139 ημέρες.