Πότε γιορτάζει: Βίκτωρας

Το όνομα Βίκτωρας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2021 Πέμπτη 2021-11-11

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.