Πότε γιορτάζει: Βίκτωρας

Το όνομα Βίκτωρας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2019 Δευτέρα 2019-11-11

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.