Πότε γιορτάζει: Βίκτωρας

Το όνομα Βίκτωρας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2020 Τετάρτη 2020-11-11

γιορτάζει σε 167 ημέρες.