Πότε γιορτάζει: Βίκτωρ

Το όνομα Βίκτωρ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2019 Δευτέρα 2019-11-11

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.