Πότε γιορτάζει: Βίκτωρ

Το όνομα Βίκτωρ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2020 Τετάρτη 2020-11-11

γιορτάζει σε 170 ημέρες.