Πότε γιορτάζει: Βίκτωρ

Το όνομα Βίκτωρ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2024 Δευτέρα 2024-11-11

γιορτάζει σε 139 ημέρες.