Πότε γιορτάζει: Βίκτωρ

Το όνομα Βίκτωρ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2023 Σάββατο 2023-11-11

γιορτάζει σε 48 ημέρες.