Πότε γιορτάζει: Βίκτωρ

Το όνομα Βίκτωρ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2021 Πέμπτη 2021-11-11

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.