Πότε γιορτάζει: Βικέντης

Το όνομα Βικέντης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2024 Δευτέρα 2024-11-11

γιορτάζει σε 139 ημέρες.