Πότε γιορτάζει: Βικέντιος

Το όνομα Βικέντιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2020 Τετάρτη 2020-11-11

γιορτάζει σε 90 ημέρες.