Πότε γιορτάζει: Βικεντία

Το όνομα Βικεντία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2020 Τετάρτη 2020-11-11

γιορτάζει σε 170 ημέρες.