Πότε γιορτάζει: Βικτορία

Το όνομα Βικτορία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2020 Τετάρτη 2020-11-11

γιορτάζει σε 132 ημέρες.