Πότε γιορτάζει: Βικτορία

Το όνομα Βικτορία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2019 Δευτέρα 2019-11-11

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.