Πότε γιορτάζει: Βλαντίμηρος

Το όνομα Βλαντίμηρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/7/2024 Δευτέρα 2024-7-15

γιορτάζει αύριο.