Πότε γιορτάζει: Γαλάτιος

Το όνομα Γαλάτιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.