Πότε γιορτάζει: Γαλάτιος

Το όνομα Γαλάτιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 161 ημέρες.