Πότε γιορτάζει: Γαλάτιος

Το όνομα Γαλάτιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2023 Κυριακή 2023-11-5

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.