Πότε γιορτάζει: Γαλακτία

Το όνομα Γαλακτία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 126 ημέρες.