Πότε γιορτάζει: Γαλακτία

Το όνομα Γαλακτία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.