Πότε γιορτάζει: Γαλακτίωνας

Το όνομα Γαλακτίωνας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2020 Πέμπτη 2020-11-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.