Πότε γιορτάζει: Γαλακτίωνας

Το όνομα Γαλακτίωνας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2021 Παρασκευή 2021-11-5

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.