Πότε γιορτάζει: Γαλακτίωνας

Το όνομα Γαλακτίωνας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.