Πότε γιορτάζει: Γαριφαλιά

Το όνομα Γαριφαλιά γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/7/2024 Παρασκευή 2024-7-19

γιορτάζει σε 4 ημέρες.