Πότε γιορτάζει: Γαρυφαλλιά

Το όνομα Γαρυφαλλιά γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/7/2024 Παρασκευή 2024-7-19

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.