Πότε γιορτάζει: Γενοβέφα

Το όνομα Γενοβέφα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

3/1/2022 Δευτέρα 2022-1-3

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.