Πότε γιορτάζει: Γλαφυρούλα

Το όνομα Γλαφυρούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/4/2024 Παρασκευή 2024-4-26

γιορτάζει σε 3 ημέρες.