Πότε γιορτάζει: Γλύκων

Το όνομα Γλύκων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/10/2020 Δευτέρα 2020-10-26

γιορτάζει σε 2 ημέρες.