Πότε γιορτάζει: Δέσποινα

Το όνομα Δέσποινα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2019 Πέμπτη 2019-8-15

γιόρταζε πριν από 94 ημέρες.
8/9/2019 Κυριακή 2019-9-8

γιόρταζε πριν από 70 ημέρες.
21/11/2019 Πέμπτη 2019-11-21

γιορτάζει σε 4 ημέρες.