Πότε γιορτάζει: Δέσποινα

Το όνομα Δέσποινα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2023 Τρίτη 2023-8-15

γιόρταζε πριν από 40 ημέρες.
8/9/2023 Παρασκευή 2023-9-8

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
21/11/2023 Τρίτη 2023-11-21

γιορτάζει σε 58 ημέρες.