Πότε γιορτάζει: Δέσποινα

Το όνομα Δέσποινα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2020 Σάββατο 2020-8-15

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
8/9/2020 Τρίτη 2020-9-8

γιορτάζει σε 26 ημέρες.
21/11/2020 Σάββατο 2020-11-21

γιορτάζει σε 100 ημέρες.