Πότε γιορτάζει: Δέσποινα

Το όνομα Δέσποινα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2024 Πέμπτη 2024-8-15

γιορτάζει σε 79 ημέρες.
8/9/2024 Κυριακή 2024-9-8

γιορτάζει σε 103 ημέρες.
21/11/2024 Πέμπτη 2024-11-21

γιορτάζει σε 177 ημέρες.