Πότε γιορτάζει: Δήμος

Το όνομα Δήμος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/4/2020 Παρασκευή 2020-4-10

γιορτάζει σε 43 ημέρες.
26/10/2020 Δευτέρα 2020-10-26

γιορτάζει σε 243 ημέρες.