Πότε γιορτάζει: Δανιήλα

Το όνομα Δανιήλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/12/2020 Πέμπτη 2020-12-17

γιορτάζει σε 134 ημέρες.