Πότε γιορτάζει: Δεβόρα

Το όνομα Δεβόρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 130 ημέρες.