Πότε γιορτάζει: Ελπιδοφόρα

Το όνομα Ελπιδοφόρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2024 Σάββατο 2024-11-2

γιορτάζει σε 102 ημέρες.