Πότε γιορτάζει: Ελπιδοφόρος

Το όνομα Ελπιδοφόρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/11/2020 Δευτέρα 2020-11-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.