Πότε γιορτάζει: Εραστή

Το όνομα Εραστή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/9/2023 Κυριακή 2023-9-10

γιόρταζε πριν από 86 ημέρες.
10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.