Πότε γιορτάζει: Εραστή

Το όνομα Εραστή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/9/2020 Πέμπτη 2020-9-10

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 131 ημέρες.