Πότε γιορτάζει: Ερνεστίνη

Το όνομα Ερνεστίνη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/11/2023 Τρίτη 2023-11-7

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.