Πότε γιορτάζει: Ευφρόσυνος

Το όνομα Ευφρόσυνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/9/2020 Παρασκευή 2020-9-11

γιόρταζε πριν από 43 ημέρες.