Πότε γιορτάζει: Εφραίμ

Το όνομα Εφραίμ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

5/5/2023 Παρασκευή 2023-5-5

γιόρταζε πριν από 33 ημέρες.