Πότε γιορτάζει: Ζωσιμίνα

Το όνομα Ζωσιμίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

24/1/2022 Δευτέρα 2022-1-24

γιορτάζει σε 4 ημέρες.