Πότε γιορτάζει: Ηρωδίων

Το όνομα Ηρωδίων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε εχθές.