Πότε γιορτάζει: Ηρωδίων

Το όνομα Ηρωδίων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2024 Κυριακή 2024-11-10

γιορτάζει σε 110 ημέρες.