Πότε γιορτάζει: Θεογνώσιος

Το όνομα Θεογνώσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/5/2023 Παρασκευή 2023-5-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.