Πότε γιορτάζει: Θεοδόσιος

Το όνομα Θεοδόσιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/1/2022 Τρίτη 2022-1-11

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
17/1/2022 Δευτέρα 2022-1-17

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.