Πότε γιορτάζει: Θεοκτίστη

Το όνομα Θεοκτίστη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2019 Σάββατο 2019-11-9

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.