Πότε γιορτάζει: Θεοκτίστη

Το όνομα Θεοκτίστη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2021 Τρίτη 2021-11-9

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.