Πότε γιορτάζει: Θεοκτίστη

Το όνομα Θεοκτίστη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2020 Δευτέρα 2020-11-9

γιορτάζει σε 165 ημέρες.