Πότε γιορτάζει: Θεοκτίστη

Το όνομα Θεοκτίστη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2023 Πέμπτη 2023-11-9

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.