Πότε γιορτάζει: Θεοκτίστη

Το όνομα Θεοκτίστη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2024 Σάββατο 2024-11-9

γιορτάζει σε 109 ημέρες.