Πότε γιορτάζει: Θεοτόκης

Το όνομα Θεοτόκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/8/2020 Σάββατο 2020-8-15

γιορτάζει σε 8 ημέρες.