Πότε γιορτάζει: Θεοφιλίτσα

Το όνομα Θεοφιλίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/7/2024 Δευτέρα 2024-7-8

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
28/12/2024 Σάββατο 2024-12-28

γιορτάζει σε 158 ημέρες.