Πότε γιορτάζει: Θεοχαρούλα

Το όνομα Θεοχαρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/4/2020 Τετάρτη 2020-4-22
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
20/8/2020 Πέμπτη 2020-8-20

γιορτάζει σε 13 ημέρες.