Πότε γιορτάζει: Θεόδωρος

Το όνομα Θεόδωρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/2/2021 Τετάρτη 2021-2-17

γιορτάζει σε 267 ημέρες.
20/3/2021 Σάββατο 2021-3-20
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 298 ημέρες.
12/5/2021 Τετάρτη 2021-5-12

γιορτάζει σε 351 ημέρες.