Πότε γιορτάζει: Θεόκτιστος

Το όνομα Θεόκτιστος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

19/5/2024 Κυριακή 2024-5-19

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.