Πότε γιορτάζει: Καλίδα

Το όνομα Καλίδα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

16/4/2024 Τρίτη 2024-4-16

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.