Πότε γιορτάζει: Καλίς

Το όνομα Καλίς γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

16/4/2024 Τρίτη 2024-4-16

γιόρταζε εχθές.