Πότε γιορτάζει: Καλοτίνα

Το όνομα Καλοτίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/11/2019 Δευτέρα 2019-11-25

γιορτάζει σε 14 ημέρες.