Πότε γιορτάζει: Κατίνα

Το όνομα Κατίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/11/2023 Σάββατο 2023-11-25

γιορτάζει σε 62 ημέρες.