Πότε γιορτάζει: Κλεοπάκης

Το όνομα Κλεοπάκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.