Πότε γιορτάζει: Κλεοπάκης

Το όνομα Κλεοπάκης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2021 Σάββατο 2021-10-30

γιορτάζει σε 336 ημέρες.