Πότε γιορτάζει: Κορίνα

Το όνομα Κορίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 8 ημέρες.
7/7/2020 Τρίτη 2020-7-7

γιορτάζει σε 37 ημέρες.