Πότε γιορτάζει: Κορίνα

Το όνομα Κορίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

24/6/2024 Δευτέρα 2024-6-24
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.
7/7/2024 Κυριακή 2024-7-7

γιορτάζει σε 18 ημέρες.