Πότε γιορτάζει: Κορίνα

Το όνομα Κορίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 63 ημέρες.
7/7/2019 Κυριακή 2019-7-7

γιόρταζε πριν από 43 ημέρες.